Nederland

Welkom bij de provinciale afdelingen van ZijActief

De landelijke koepel is per 31 december 2016 ontbonden maar de provincies blijven actief!
Voor nieuws en meer informatie klikt u boven in het menu op: 

ZijActief Brabant zuid-oost
ZijActief Gelderland
ZijActief Utrecht


Ontmoet de vrouw van nu...

De maatschappij om ons heen is volop in beweging, steeds sneller en meer. De tijdsgeest bepaalt voor een belangrijk deel ons levensritme. Steeds vaker zijn wij aangewezen op onszelf, veelal ongevraagd. Samen ontmoeten, samen de schouders eron­der zetten, samen het initiatief nemen, het komt er bijna niet meer van. Bijna ....... want voor de vrouw van nu is er in veel plaatsen,

ZijActief, katholiek vrouwennetwerk.
Het vrouwennetwerk met een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing centraal staan. Samen met vrouwen uit je omgeving deelnemen aan een breed scala aan activiteiten: informatieavonden over de meest uiteenlopende onderwerpen, culturele activiteiten, workshops op creatief of culinair vlak en interessante excursies. Elkaar leren kennen, gezellig even stoom afblazen en de accu opladen voor een nieuwe dag.

ZijActief hoort erbij. Jij ook?